Życiorys

Marian Sworzeń
ur. 3.10.1954 w Katowicach, zam. w Mikołowie od 1980. Członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia „Angelus Silesius” i Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Od 1996 członek redakcji pisma literackiego „Arkadia”. Od 2006 członek zarządu GTL.


Książki:

 • „Inny mit” (Mikołów, 1994),
 • „Mikołowski słownik biograficzny”, wspólnie z Adamem Dudkiem (Mikołów, 1998),
 • „Kalendarium 1989-1991” (Instytut Mikołowski, 2003),
 • „Prywatny dziennik ustaw” (Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 2004),
 • „Dezyderata. Dzieje utworu, który stał się legendą” (Poznań, 2004, dodruk + CD, 2006),
 • „Niepoprawni” powieść (Instytut Mikołowski, 2006),
 • „Czaadajew” – sztuka sceniczna (Dialog nr 10 / 2007),
 • „Melancholia w Faustheim. Powieść o rewolucji w Monachium (Śląsk WN, 2008) – nominacja do Nagrody Mediów Publicznych COGITO 2009,
 • „Opis krainy Gog” (Biblioteka Więzi, 2011) – Nagroda Literacka GDYNIA 2012 za esej,
 • „Czarna ikona – Biełomor. Kanał Białomorski. Dzieje. Ludzie. Słowa” (Sic! 2017) – nominacja do Nagrody Literackiej GDYNIA 2018, nominacja do Nagrody Europy Wschodniej ANGELUS 2018, wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza 2018. 

 

Niektóre inne publikacje

 • „Zeszyty Historyczne” nr 128 – Instytut Literacki, Paryż 1999, „Sędziowie w podbitym kraju” – rozprawa historyczno-prawna o legalnym sądownictwie polskim w GG w latach 1939-1944 (w numerze 4/2015 pisma „Iustitia” Stowarzyszenie Sędziów IUSTITIA dokonało przedruku tego artykułu, poszerzonego o przypisy),
 • przekład i opracowanie wspomnień Julii Danzas  „Czerwona katorga” (Katowice, 2018);  
 • artykuły w „Arkadii”, „Tygodniku Powszechnym”, „Toposie”, „Zeszytach Literackich”, „Śląsku” i „Przeglądzie Politycznym”;
 • cykl felietonów pt. „Prawo Gogola” – „Obserwator Konstytucyjny” http://niezniknelo.pl/OK2/publicystyka/index.html 
 • cykl felietonów pt. „LEXyKON jednostronny” – „Monitor Konstytucyjny”  www.monitorkonstytucyjny.eu
 • aktualnie publikowany cykl felietonów pt. „Prawo Wielkich Liter” – „Monitor Konstytucyjny” www.monitorkonstytucyjny.eu

 

Słuchowiska zrealizowane przez Teatr Polskiego Radia:

 • „Spod złotej gilotyny”, reż. Wojciech Markiewicz (1995) – o planach zburzenia katedry w Chartres w 1793,
 • „Inny mit”, reż. Janusz Kukuła (2004) – o Rafale Wojaczku,
 • „Wszystko będzie dobrze”, reż. Janusz Kukuła (2004) – sztuka współczesna,
 • „Kamienica w Samarze”, reż. Henryk Rozen (2004) – o ostatnim dniu prawniczej pracy młodego Lenina,
 • „Z życia delfinów”, reż. Beata Kasztelaniec (1997) – o Ludwiku XVII, następcy tronu,
 • „Czaadajew”, reż. Krzysztof Zaleski (2007) – o Piotrze Czaadajewie, pisarzu i myślicielu (1794-1856), w rolach głównych: Mariusz Benoit, Maria Pakulnis, Henryk Boukołowski, Krzysztof Kowalewski, Marek Obertyn, Marcin Troński,
 • „Sursum corda”, reż. Jan Warenycia (2010) – sztuka współczesna,
 • także – monodram „Bastylia” – publiczne czytanie przez Mariusza Bonaszewskiego w Laboratorium Dramatu pod opieką reż. Tadeusza Słobodzianka (2009);
 • monodram „Nikolaita” – o dr. K.H. Thielmannie, lekarzu Fiodora Dostojewskiego (premiera 2011, wykonawca: Andrzej Dopierała).

 

Inne dane:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 1978; 1978-80 aplikant sądowy; 1980-83 asesor sądowy; 1982 – autor słów piosenki podziemnej „Solidarności”: „I wasz dzień kiedyś nadejdzie, chłopcy z kopalni Wujek”; w stanie wojennym związany z L-DP „Niepodległość” i pismem „Niepodległość”; 1983-1987 – sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie; 1988-1990 właściciel antykwariatu książkowego „Libertas”; 1989-90 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mikołowie; 1991 – kandydat do Sejmu RP z listy KL-D; 1994 – staż w USA w Johns Hopkins University w Baltimore; trener Forum Fundacji Polskich w Warszawie; 1991-1998 – przewodniczący zarządu Fundacji Mikołowskiej; 1997 – kandydat do Sejmu RP z listy Unii Wolności; od 1993 do 2020 – członek Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Mikołowie;  radca prawny w PZU SA w latach 2000-22.

Żonaty, dwoje dzieci. Radny miasta Mikołowa 1990-1994, 1998-2002; wiceburmistrz Mikołowa 1990-1998; w czasie swej kadencji doprowadził do utworzenia Instytutu Mikołowskiego w mieszkaniu Rafała Wojaczka.