Publicystyka

Zeszyty Historyczne nr 128/1999 (Paryż) – szkic historyczno-prawny pt. „Sędziowie w podbitym kraju. Legalne sądownictwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945”  

Iustitia nr 4/2014 (Warszawa) – poszerzona wersja szkicu historyczno-prawnego pt. „Sędziowie w podbitym kraju. Legalne sądownictwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945” – artykuł poszerzony o przypisy źródłowe i listę rozmówców

„Niepodległość” nr 25 ze stycznia 1984 – pod pseudonimem Tomasz Zieliński – artykuł pt. Powstanie Styczniowe i „Niepodległość”  

Rozdziały pt. „Po ustawie samorządowej w III RP”, „Samorząd gminny po 1990 r.”, „Burmistrzowie Mikołowa”, „Rada Miejska”  w książce: „Mikołów. Monografia historyczna” pod redakcją prof. Ryszarda Kaczmarka i prof. Jerzego Sperki, Katowice 2021 – tom II, str. 513-546 – fotografia z okładką książki

Rozdziały pt. „Budżet i podatki lokalne. Ich wpływ na działalność organizacji pozarządowych”, „Ustawa o samorządzie terytorialnym. Relacje samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w książce: „Wolność w służbie obywateli” wydanej przez Forum Fundacji Polskich pod redakcją Piotra Konczewskiego, Warszawa 1999,   str. 113-132   

 

Księga Przyjaciół – Wydawnictwo „PRÓBY” (Warszawa)   

Tekst o Julii Danzas – III.2021

Tekst o Carlu von Ossietzky`m- V.2021

Tekst o Eliasie Canettim – VII.2022

Tekst o książce Bogdana Toszy pt. „Listy z Rosji” – VIII.2022

Tekst o książce Michaiła Szyszkina pt. „W ułusie bez zmian” – II.2024

 

PRZEGLĄD POLITYCZNY. Pismo o ideach (Gdańsk)

Przegląd Polityczny nr 162/2020 – artykuł pt. „Z powodu wyrazów” o życiu i twórczości Victora Klemperera

Przegląd Polityczny nr 171/2022 – artykuł pt. „Słowa wracają z wygnania” o książce wspomnieniowej Lidii Czukowskiej „Zapiski o Annie Achmatowej”

Przegląd Polityczny nr 172/2022 – artykuł pt. „Rzymski czystopis Mikołaja Gogola” o książce Pawła Annienkowa „Gogol w Rzymie”

Przegląd Polityczny nr 174/2022 – artykuł pt. „Inwentarz rodzinny” o książce Marii Stiepanowej „Pamięci pamięci”

Przegląd Polityczny nr 177/2023 – artykuł pt. „Nieszczęścia płyną parami. O deportacjach rosyjskiej inteligencji w 1922 roku”

Przegląd Polityczny nr 179/2023 – artykuł pt.” Stróże rękopisu, przewoźnicy zdań” o losach rękopisu „Archipelagu Gułag” Aleksandra Sołżenicyna

 

ŚLĄSK. Miesięcznik społeczno-kulturalny (Katowice)    

(uwaga: po wyświetleniu spisu treści, u dołu pojawia się wskazanie na pdf z dostępem do całego numeru pisma, w tym do mojego artykułu)     

Śląsk nr 2/2022* Błyski i Zapatrzenia – rozmowa z Katarzyną Młynarczyk o książce Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Ostatnia Brygada”

Śląsk nr 10/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Krzysztofa Bartnickiego „Prospekt emisyjny”

Śląsk nr 11/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Dorothy Adams „Amerykańska Polka”

Śląsk nr 9/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Bernarda  Newmana „Rowerem przez II RP”

Śląsk nr 8/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Romana Stopy „Spod chłopskiej strzechy na katedrę uniwersytetu”

Śląsk nr 7/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Jonathana Littella „Łaskawe”

Śląsk nr 5/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Svena Lindqvista „Wytępić całe to bydło”

Śląsk nr 4/2021* Błyski i Zapatrzenia – o opowiadaniu Josepha Rotha „Legenda o świętym pijaku”

Śląsk nr 3/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Tomasza Kurpierza „Henryk Sławik 1894-1944. Biografia socjalisty”

Śląsk nr 2/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Tadeusza Sobolewskiego „Dziennik. Jeszcze jedno zdanie”

Śląsk nr 1/2021* Błyski i Zapatrzenia – o książce Witolda Turanta „Metapolis”

Śląsk nr 12/2020* Błyski i Zapatrzenia – o książce Mirosława Wlekłego „Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo”

Śląsk nr 11/2020* Błyski i Zapatrzenia – o książce Bohdana Korzeniewskiego „Było, minęło… Wspomnienia”

Śląsk nr 10/2020* Błyski i Zapatrzenia – o opowiadaniu Tomasza Manna „Śmierć w Wenecji”

Śląsk nr 9/2020* Błyski i Zapatrzenia – o zbiorze przedwojennych reportaży Konrada Wrzosa „Oko w oko z kryzysem” 

Śląsk nr 8/2022* Błyski i Zapatrzenia – o książce Jana Józefa Szczepańskiego „Kadencja”

Śląsk nr 7/2020* Błyski i Zapatrzenia – o książce Andrzeja Ziemilskiego „Dobry Niemiec. Opowiadania prawdziwe”

Śląsk nr 7/2020* Błyski i Zapatrzenia – o książce Virgilii Sapiehy „Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk”

Śląsk nr 7/2020* Błyski i Zapatrzenia – o książce Stanisława Wachowiaka „Czasy, które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890-1939”

także:

Śląsk nr 1/2008 – „Świty się bielą” / omówienie książki „Po ziemi naszej roześlem harcerzy…” pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, wyd. IPN O/Katowice i Studio NOA, Katowice 2007    

Śląsk nr 10/2005 – „Wszedł w regiony sztuki…” / pożegnanie rzeźbiarza Jerzego Egona Kwiatkowskiego –  tekst artykułu

 

ARKADIA. Pismo katastroficzne (Mikołów)

Arkadia nr 1/1996* „Każdy ma swoją opowieść… Szkic do biografii autora Desideraty” [o Maksie Ehrmannie 1872-1945]

Arkadia nr 4-5/1998* „Urodzeni we wrześniu, na początku jesieni…” [o dziennikach Henri-Frederica Amiela i Maksa Ehrmanna]

Arkadia nr 21-22/ 2007* „Zakurzone sztychy, poruszone zdjęcia” [teksty o: A. Mickiewiczu, D. Makovickim, Ch. Boycott`cie, P. Czaadajewie, M. Gogolu, I. Turgieniewie, A. Duererze, K. Eisnerze]

 

 

TYGODNIK POWSZECHNY (Kraków) 

TP nr 7 /1995 – Wieczna jak trawa  

TP nr 43/2015 – „Mikołaja G. listy polecone”

 

GAZETA WYBORCZA (Warszawa) 

GW z 12.3.2022, Wolna Sobota – „Jeden wagon za butelkę wódki” / o książce Bohdana Korzeniewskiego „Było, minęło… Wspomnienia”, wyd. PIW 2020

GW z 25.6.2022, Wolna Sobota – „Słyszeliście o Oleszy?” Jestem tylko nazywaczem rzeczy” / o książce Arkadija Bielinkowa „Olesza. Kapitulacja i śmierć radzieckiego inteligenta”, wyd. Agora 2021 

 

MONITOR KONSTYTUCYJNY    cykl felietonów „Prawo Wielkich Liter”

Monitor Konstytucyjny    V.2024 – KURATOR SPOŁECZNY

Monitor Konstytucyjny    V.2024 – POZEW GRUPOWY

Monitor Konstytucyjny   IV.2024 – NAKAZ ZAPŁATY

Monitor Konstytucyjny   IV.2024 – HIPOTEKA

Monitor Konstytucyjny   IV.2024 – NIEKARALNOŚĆ

Monitor Konstytucyjny   IV.2024 –  SPÓŁKA JAWNA

Monitor Konstytucyjny   III.2024 – PRZEPADEK POJAZDU  

Monitor Konstytucyjny   III.2024 – WIZJA LOKALNA

Monitor Konstytucyjny   III.2024 – LICYTACJA

Monitor Konstytucyjny   III.2024 – UPRAWDOPODOBNIENIE 

Monitor Konstytucyjny    II.2024 – WZORZEC UMOWY

Monitor Konstytucyjny    II.2024 – DOPUSZCZENIE DOWODU

Monitor Konstytucyjny    II.2024 – OSOBA PRAWNA

Monitor Konstytucyjny     I.2024 – DOKUMENT PRYWATNY

Monitor Konstytucyjny     I.2024 – DEPOZYT SĄDOWY

Monitor Konstytucyjny     I.2024 – PRAWO ŁASKI

Monitor Konstytucyjny     I.2024 – PREKLUZJA DOWODOWA

Monitor Konstytucyjny     I.2024 – SKŁAD SĄDU

Monitor Konstytucyjny XII.2023 – RACHUNEK KOŃCOWY

Monitor Konstytucyjny XII.2023 – KURATOR SPADKU

Monitor Konstytucyjny XII.2023 – PRZEDMIOT DOWODU

Monitor Konstytucyjny XI.2023 – ZDOLNOŚĆ SĄDOWA

Monitor Konstytucyjny XI.2023 – DZIAŁ SPADKU

Monitor Konstytucyjny XI.2023 – ZEZNANIA PISEMNE

Monitor Konstytucyjny XI.2023 – BIEG TERMINU

Monitor Konstytucyjny X.2023 –  ZARZUT FORMALNY

Monitor Konstytucyjny X.2023 –  ODMOWA ZEZNAŃ

Monitor Konstytucyjny X.2023 –  WAŻNOŚĆ WYBORÓW

Monitor Konstytucyjny X.2023 –  OPINIA BIEGŁEGO

Monitor Konstytucyjny IX.2023 – ODRZUCENIE SKARGI

Monitor Konstytucyjny IX.2023 – PRZYRZECZENIE

Monitor Konstytucyjny IX.2023 –  ŚRODKI PRZYMUSU

Monitor Konstytucyjny IX.2023 –  WYBÓR SĄDU

Monitor Konstytucyjny VIII.2023 –PIERWSZA INSTANCJA

Monitor Konstytucyjny VIII.2023 – POSIEDZENIE NIEJAWNE

Monitor Konstytucyjny VIII.2023 – ODRZUCENIE POZWU

Monitor Konstytucyjny VIII.2023 – ZWROT KOSZTÓW

Monitor Konstytucyjny VIII.2023 – ODPIS PISMA

Monitor Konstytucyjny VII.2023 – TEKST USTAWY

Monitor Konstytucyjny VII.2023 – PLAN PODZIAŁU

Monitor Konstytucyjny VII.2023 – ZWROT PISMA

Monitor Konstytucyjny VII.2023 – ODPIS POZWU 

Monitor Konstytucyjny VI.2023 – SKŁAD ŁAWNICZY

Monitor Konstytucyjny VI.2023 – KUMULACJA ROSZCZEŃ

Monitor Konstytucyjny VI.2023 – PRAWA AUTORSKIE

Monitor Konstytucyjny V.2023 – POZEW WZAJEMNY

Monitor Konstytucyjny V.2023 – BRAKI FORMALNE

Monitor Konstytucyjny V.2023 – WEZWANIE DO ZAPŁATY

Monitor Konstytucyjny IV.2023 – UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Monitor Konstytucyjny IV.2023 – WDANIE SIĘ W SPÓR

Monitor Konstytucyjny IV.2023 – DROGA KONIECZNA

Monitor Konstytucyjny III.2023  – ROZSTRZYGNIĘCIE

Monitor Konstytucyjny III.2023 – WŁAŚCIWOŚĆ

Monitor Konstytucyjny III.2023 – KSIĘGI WIECZYSTE

Monitor Konstytucyjny III.2023 – SALA ROZPRAW

Monitor Konstytucyjny II.2023 – WZNOWIENIE

Monitor Konstytucyjny II.2023 – SPROSTOWANIE

Monitor Konstytucyjny, II.2023 – REWIZJA

Monitor Konstytucyjny, I.2023 – WYKONALNOŚĆ

Monitor Konstytucyjny, I.2023 – UPOMNIENIE

Monitor Konstytucyjny, I.2023 – WSPÓŁWŁASNOŚĆ

Monitor, Konstytucyjny, I.2023 – NIESTAWIENNICTWO

 

Monitor Konstytucyjny, XII.2022 – ODEZWA

Monitor Konstytucyjny, XII.2022 – STRONA

Monitor Konstytucyjny, XII.2022 – NOWELA

Monitor Konstytucyjny, XII.2022 – DZIEDZIC

Monitor Konstytucyjny, XII.2022 – OŚWIADCZENIE  

Monitor K0nstytucyjny, XI.2022 – UCHYLENIE

Monitor Konstytucyjny, X.2022 – PRZYSPOSOBIENIE

Monitor Konstytucyjny, X.2022 – ODTWORZENIE

Monitor Konstytucyjny, X.2022 – PRZESŁANKA

Monitor Konstytucyjny, IX.2022 – PRZESZUKANIE

Monitor Konstytucyjny, IX.2022 – ZABEZPIECZENIE

Monitor Konstytucyjny, IX.2022 – OBWIESZCZENIE

Monitor Konstytucyjny, IX.2022 – REPARACJE

Monitor Konstytucyjny, VIII.2022 – REGULACJA 

Monitor Konstytucyjny, VIII.2022 – STAWIENNICTWO

Monitor Konstytucyjny, VII.2022 – NOWELIZACJA  

Monitor Konstytucyjny, VII.2022 – ROZEZNANIE

Monitor Konstytucyjny, VII.2022 – ZAŚWIADCZENIE

Monitor Konstytucyjny, VII.2022 – ZAWIESZENIE

Monitor Konstytucyjny, VI.2022 – ZAMIANA

Monitor Konstytucyjny, VI.2022 – DOPOZWANIE

Monitor Konstytucyjny, VI.2022 – SESJA

Monitor Konstytucyjny, XI.2021 – Spadkobierca

Monitor Konstytucyjny, V.2022 –  Zastaw

Monitor Konstytucyjny, V.2022 – Spór

Monitor Konstytucyjny, XI.2021 – Akcjonariusz

Monitor Konstytucyjny, III.2022 – Pouczenie

Monitor Konstytucyjny, III.2022 – Dziedziczenie

Monitor Konstytucyjny, III.2022 – Cudzoziemiec

Monitor Konstytucyjny, IV.2022 – Rozpoznanie

Monitor Konstytucyjny, I.2022 – Alimentacja

Monitor Konstytucyjny, I.2022 – Referendarz

Monitor Konstytucyjny, II.2022 – Mediator

Monitor Konstytucyjny, II.2022 –  Roszczenie

Monitor Konstytucyjny, XII.2021 – Referendum

Monitor Konstytucyjny, I.2022 – Nieproces

Monitor Konstytucyjny, XII.2021 – Konosament

Monitor Konstytucyjny, XII.2021 – Promulgacja

Monitor Konstytucyjny, XI.2021 – Własność

Monitor Konstytucyjny, XI.2021 – Spadkobierca

Monitor Konstytucyjny, X.2021 – Spadkodawca

Monitor Konstytucyjny, X.2021 – Rękojmia

Monitor Konstytucyjny, X.2021 – Pożyczka

Monitor Konstytucyjny, X.2021 – Zdanie odrębne

Monitor Konstytucyjny, X.2021 – Instancja

Monitor Konstytucyjny, IX.2021 – Doręczenie

Monitor Konstytucyjny, IX.2021 – Kasacja

Monitor Konstytucyjny, IX.2021 – Zaoczność

Monitor Konstytucyjny, VII.2021 – Niedbalstwo

Monitor Konstytucyjny, IX.2021 – Restytucja

Monitor Konstytucyjny, VIII.2021 – Orzeczenie

Monitor Konstytucyjny, VII.2021 – Posiedzenie

Monitor Konstytucyjny, VII.2021 – Zasiedzenie

Monitor Konstytucyjny, VII.2021 – Domniemanie

Monitor Konstytucyjny, VII.2021 – Sygnatura

Monitor Konstytucyjny, VI.2021 – Immunitet

Monitor Konstytucyjny, VI.2021 – Preambuła

Monitor Konstytucyjny, VI.2021 – Apelacja

Monitor Konstytucyjny, V.2021 – Arbitraż

Monitor Konstytucyjny, V.2021 –  Paragraf

Monitor Konstytucyjny, V.2021 – Pozwany

MK, IV.2021 – Zachowek

MK, IV.2021 – Eksmisja

MK, IV.2021 – Rozprawa

MK, III.2021 – Umorzenie

MK, III.2021 – Nawiązka

MK, III.2021 – Odroczenie

MK, III.2021 – Wezwanie

MK, III.2021 – Kuratela

MK, II.2021 – Klauzula

MK, II.2021 – Protokół

MK, II.2021 – Aplikacja

MK, II.2021 – Publikacja

MK, I.2021 – Kurator

MK, I.2021 – Komornik

MK, I.2021 – Zadatek

MK, I.2021 – Darowizna

 

MK, XII.2020 – Formalizm

MK, XII.2020 – Prokurator

MK, XII.2020 –  Nominacja

MK, XI.2020 – Adopcja

MK, X.2020 – Adwokat

MK, XI.2020 – Trybunał

MK, XI.2020 – Grzywna

MK, X.2020 – Warunek

MK, X.2020 – Arbiter

MK, X.2020 – Dłużnik

MK, IX.2020 – Depozyt

MK, IX.2020 – Najem

MK, IX.2020 – Skarga

MK, IX.2020 – Spadek

MK, VII.2020 – Biret

MK, VII.2020 – Dług

MK, VII.2020 – Forma

MK, VI.2020 – Ugoda

MK, VII.2020 – Delikt

MK, VI.2020 – Świadek

MK, VI.2020 – Biegły

MK, VI.2020 – Zakaz

MK, V.2020 – Asesor

MK, V.2020 – Woźny

MK, V.2020 – Monit

MK, IV.2020 – Nakaz

MK, IV.2020 –Termin

MK, V.2020 – Ławnik

MK, IV.2020 – Cela

MK, IV.2020 – Zastaw

MK, III.2020 – Kara

MK, III.2020 – Ustawa

MK, III.2020 – Areszt

MK, III.2020 – Przepis

MK, II.2020 – Dekret

MK, II.2020 – Wokanda

MK, II.2020 – Kodeks

MK, II.2020 – Grzywna

MK, II.2020 – TSUE

MK, II.2020 – Wyrok

MK, I.2020 – Wina

MK, I.2020 – Norma

MK, I.2020 – Toga

MK, I.2020 – Pozew

MK, I.2020 – Ius

 

MONITOR KONSTYTUCYJNY *** Cykl felietonów pt. LEXyKON Jednostronny

19.12.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/7255

26.11.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/7018

21.11.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/6906

8.11.2016, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/6753

26.10.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/6608

11.10.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/6363

30.9.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/6228

23.9.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/6022

12.9.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/5847

3.9.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/5690

28.8.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/5617

20.8.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/5506,

13.8.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/5431

6.8.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/5347

31.7.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/5210

22.7.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/5082

16.7.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/4915

8.7.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/4752

1.7.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/4556

18.6.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/4395

3.6.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/4186

19.5.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/4008

9.5.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3928

1.5.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3860

22.4.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3784

15.4.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3706

9.4.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3633

3.4.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3558

26.3.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3467

18.3.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3384

13.3.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3293

4.3.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3205

25.2.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3112,

18.2.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/3021

12.2.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2938

4.2.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2848

28.1.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2677

22.1.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2603

15.1.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2494

8.1.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2425

2.1.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2381

 

26.12.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2347

17.12.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2265

10.12.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2179

3.12.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2098

26.11.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2020

19.11.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1953

12.11.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1868

5.11.2018, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1839

29.10.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1774

22.10.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1727

17.10.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1697

9.10.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1623

29.9.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1538

19.9.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1482

12.9.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1412

3.9.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1357

28.8.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1307

16.8.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1255

5.8.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1176

30.7.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1130

23.7.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1083

15.7.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/947

10.7.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/885

2.7.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/837

26.6.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/788

18.6.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/759

11.6.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/726

3.6.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/674

28.5.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/603

22.5.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/564

16.5.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/511

6.5.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/417

30.4.2017, https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/395

 

OBSERWATOR KONSTYTUCYJNY    cykl felietonów „Prawo Gogola”

OK, XII.2016, O Zastawie. XL

OK, XII.2016, O sądowej kontroli ustaw. XXXIX

OK, XII.2016, O pośrednictwie matrymonialnym. XXXVIII

OK, XI.2016, O pożyczce morskiej. XXXVII

OK, XI.2016, O naborze do służby dyplomatycznej. XXXVI

OK, XI.2016, O zwłoce. XXXV

OK, XI.2016, O szkodliwości nadmiaru informacji. XXXIV

OK, X.2016, O mówieniu prawdy. XXXI

OK, X.2016, O uznaniu dziecka. XXX

OK, 2016, O aukcjach i licytacjach. XXIX

OK, 2016, O sortowaniu odpadów. XXVIII

OK, 2016, O dbałości o mienie szkolne. XXVII

OK, IX.2016, O formie obiegu dokumentów. XXVI

OK, VIII.2016, O ugodach. XXV

OK, VIII.2016, O karach cielesnych i szkodzie własnej. XXIV

OK, VIII.2016, O przesyłkach kurierskich. XXIII

OK, VIII.2016, O poziomie służby zdrowia. XXII

OK, VIII.2016, O odzieży roboczej. XXI

OK, VII.2016, O tajemnicy korespondencji. XX

OK, VII.2016, O wyglądzie pomieszczeń służbowych. XIX

OK, VII.2016, O wznoszeniu budynków rządowych. XVIII

OK, VII.2016, O służbie celnej. XVII

OK, VI.2016, O towarzystwach dobroczynnych. XVI

OK, VI.2016, O traktowaniu podwładnych w biurze. XV

OK, VI.2016, O nadmiarze przepisów. XIV

OK, VI.2016, O ustroju wsi. XIII

OK, V.2016, O zatrudnieniu w administracji rządowej. XII

OK, V.2016, O kadrach i finansach teatru. XI

OK, V.2016, O długach karcianych. X

OK, IV.2016, O lichwiarskich odsetkach. IX

OK, IV.2016, O ochronie wizerunku. VIII

OK, IV.2016, O testamentach. VII

OK, IV.2016, O odpowiedzialności za zwierzęta. VI

OK, III.2016, O zwierciadłach sprawiedliwości. V

OK, III.2016, O obrocie dobrami niematerialnymi. IV

OK, III.2016, O zarządzie majątkiem małżeńskim. III

OK, III.2016, O winie. II

OK, II.2016, O łapownictwie. I

 

ZESZYTY LITERACKIE (Warszawa – Paryż)

ZL nr 3 (119) 2012   – „Bylina o surowym autorze, upartym wydawcy i prostym czytelniku” / o książce Vladimira Nabokova „Nikołaj Gogol”, wyd. Muza 2011 

ZL nr 2 (122) 2013   – „Kartki spod nasypu” / o książce Iwana Czistiakowa „Strażnik Gułagu. Dziennik”, wyd. Bellona 2012 

ZL nr 4 (124) 2013   – „Miejsce przeklęte” / o cmentarzu ofiar stalinizmu w Sandarmoch pod Miedwieżjegorskiem

ZL nr 3 (127) 2014   – „Portrety z łagru” / o książce Michaiła Chodorkowskiego „Portrety z łagru”, wyd. Agora 2014

ZL nr 4 (132) 2015   – „Fragmenty Gogola” / o książce Mikołaja Gogola „Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi”, wyd. Sic! 2015 

 

GAZETA UBEZPIECZENIOWA (Warszawa)

z cyklu: Dedykacje na brzegach akcji 

GU z 11.X.2005 – o K. Kawafisie – „Nieprzeciętny makler z Lewantu”   

z cyklu: Dedykacja na brzegu banknotów 

GU z – o M. Ehrmannie – „Papier wartościowy z delikatnym podpisem” – cz. 1 

GU z = o M. Ehrmannie – „Papier…..” – cz. 2 

GU z – o. M. Cervantesie – „SPiS długów i POsad pana M.” 

 

TOPOS (Sopot)

Topos nr 1 z 1996 – „… wieczna jak trawa – o Maksie Ehrmannie i legendzie wiersza „Dezyderata” 

Topos nr 2 z 2000 – „Spokojne wypowiadanie prawdy” – o Maksie Ehrmannie i wierszu „Dezyderata”

Topos nr 5 z 2007 – „Zbójecka iskra” – wywiad z Feliksem Netzem  (zamieszczony również w zbiorze Feliksa Netza „Ćwiczenia z wygnania”)

 

GAZETA RADZIONKOWSKA (Radzionków)

z cyklu: Prywatny dziennik ustaw (felietony zostały potem wydane w zbiorze „Prywatny dziennik ustaw” ze wstępem prof. Zygmunta Tobora, Radzionków 2004 – vide: zakładka KSIĄŻKI)

 

GR z 21.II.2002  – „Biedota Polska ” i inne partie

GR z 18.IX.2002 – O ustawach nie dłuższych niż trzydzieści słów 

GR z X.2002 (wydanie wyborcze) – Motto do prawniczego sztambucha 

GR z X.2002 (wydanie wyborcze) – Lakoniczny przewodnik dla wyborców w mieście R. 

GR z 8.XII.2002 – Nieskazitelna uprzejmość łupieżców

GR z 4.XII.2002 – Książka z podpisem mojego dziadka 

GR z 18.XII.2002 – O togach i główkach skrojonych kulisto

GR z 5.I.2003 – Polub sądy!

GR z 29.I.2003 – Prawo wielkich liczb czy wielkie liczby prawa?

GR z 12.II. 2003 – Niespokojne noce pozwanych 

GR z 26.II.2003 – Rewolucjoniści w garniturach nadal rzucają bomby 

GR z 26.III. 2003 – Krótkie studia, długa pamięć

GR z 30.IV.2003 – Korporacje w zapisie cyfrowym 

GR z 14.V.2003 – Upadły układ 

GR z 11.VI.2003 – Łapownictwo dopiero przed nami / tekst „Łapownictwo…”

GR z 25.VI.2003 – Kwestia leninowska z rankingiem sądów polskich w tle 

GR z 9.VII.2003 – O wekslach, nadmiarze prawa i brakach w zbożu 

GR z 23.VII.2003 – Poezja w służbie ekonomii, czyli skrócona teoria odsetek

GR z 13.VIII.2003 – Błąd poety + pewność rewidentów = Polska bez Fikcji   

GR z  27.VIII.2003 – „Wszystko będzie dobrze…”

GR z 10.IX.2003 – „-oria, pośle, nie – ura”

GR z 24.IX.2003 – „… a kto czytał, ten trąba!”

GR z 8.X.2003 – O czystych układach i księgach (prawie) wiecznych 

GR z 5.XI.2003 – Zapomniana klasa, czyli O Co chodzi w OC

GR z 10.XII.2003 – Wiek ustaw 

GR z 24.XII.2003 – Pomiędzy amboną a straganem 

 

 

z cyklu: Zakurzone sztychy, poruszone zdjęcia  

G.R. – Duerer

GR z 24.1.2007 – Bastylia

G.R. z 4.IV.2007 – Czarodzieje (o J.W. Goethe i Th. Mannie)

G.R. z 16.5.2007 – Walka Dawida (o Henry`m Davidzie Thoreau)

 

NOWE ZAGŁĘBIE (Sosnowiec)

NZ 6/2011 – o Stanisławie Bukowieckim / tekst

 

PRAWO i ŻYCIE

PiŻ 1987 / „Protokoły ostatnich spotkań” / zbiór krótkich opowiadań sądowych / opatrzone pseudonimem: Jerzy Rodrian   

 

INNE

  • płyta „Śpiewam nowoczesnego człowieka” z dziełami Justyny Kowalskiej-Lasoń / moja wypowiedź o utworze „Sanctus” na str. 13 / wyd. ZAIKS 2013 / płyta
  • spotkanie w Instytucie Mikołowskim poświęcone Wacławowi Tkaczukowi (1942-2018) i jego poezji /26.5.2023/ prowadzący: Maciej Melecki, Krzysztof Siwczyk i Marian Sworzeń / zapis i obraz