Galeria

mój cień – Rosja, Powieniec,  początek Kanału Białomorskiego – VIII.2013

 

 

 

 

 

 

Zapowiedź (opatrzona moim zdjęciem ze spotkania w Gliwicach) spotkania autorskiego o „Melancholii w Faustheim” w tyskim Pasażu Kultury „Andromeda” – do spotkania nie doszło (pandemia) – plakat  

Zdjęcie z konferencji „Arkadii” poświęconej przełomowi wieków – Dziennik Zachodni z 27-28.XI.1999

 

Zdjęcia zrobione w Katowicach w 2006 związane z promocją książki „Niepoprawni” 

Moje cztery zdjęcia – przed budynkiem d. Wydziału Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa – wiosna 2006 [autor zdjęć: Krzysztof Marian Kwiatkowski /   ad cztery zdjęcia 

Moje dwa zdjęcia – przed budynkiem d. Wydziału Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa – wiosna 2006 [autor zdjęć: Krzysztof Marian Kwiatkowski] / ad dwa zdjęcia

 

Zdjęcia zrobione w Rosji w VIII. 2013 podczas pisania książki „Czarna ikona-Biełomor. Kanał Białomorski. Dzieje. Ludzie. Słowa.” 

 

Petersburg – hotel „Astoria”, w którym w VIII.1932 odbył się wystawny bankiet dla pisarzy jadących na zwiedzenia Kanału – w tym czasie Ukraina umierała z głodu

Miedwieżjegorsk – budynek stacji wzniesiony w 1917 r., z racji wyglądu mylony z cerkwią – główny punkt przywożenia więźniów na budowę Kanału

Widok na wieżę hotelu NKWD w Miewieżjegorsku – wieże wzniesiono dla Stalina

Tama Szawańska na Kanale Białomorskim /  Tama Szawańska

Nad brzegiem Morza Białego – Biełomorsk (d. Soroka) – koniec Kanału – w dali na Morzu leżą Wyspy Sołowieckie

Cmentarz ofiar stalinizmu – Sandarmoch k. Powieńca (tam zaczyna się Kanał)

Widok z autobusu podczas jazdy do Segieży – mokradła, za nimi Kanał

Głaz w lesie blisko Kanału – okolice Powieńca

Widok na drogę z Powieńca do Wododziału (Kanał biegnie z boku, ok. 300 m dalej)

Brzeg jeziora Oniego w Miedwieżjegorsku

 

Zdjęcia zrobione w Ukrainie w październiku 2007 podczas pisania książki „Opis krainy Gog”

Soroczyńce Wielkie k. Mirgorodu – cerkiew, w której ochrzczono Mikołaja Gogola fotografia

pełny zapis filmowy wręczania Nagrody Literackiej GDYNIA 2012 za „Opis krainy Gog”

 

Biblioteka Śląska – salon literacki Michała Jagiełły – 21.V.2014

Zdjęcia ze spotkania autorskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Łaziskach Górnych / 13.IV.2023

Zdjęcia ze spotkania z uczniami Szkoły z Charakterem im. Edyty Stein w Gliwicach / 17.IV.2023

Plakat z zapowiedzią spotkania w dniu 13.III.2023 w MBP Katowice (filia Załęże) poświęconego osobie Henryka Wolińskiego w ramach Tygodnia Kultury Żydowskiej

Zdjęcia ze spotkania poświęconego osobie Henryka Wolińskiego w MBP Katowice (filia Załęże) w ramach Tygodnia Kultury Żydowskiej / 13.III.2023

Zdjęcie członków zarządu GTL podczas uroczystego posiedzenia w dniu 19.XII.2012 w 20 rocznicę powstania GTL (stoję w lewym rogu)

Jewgienij Wodołazow wpisuje mi dedykację w swojej książce „Laur” – Kraków, Collegium Novum UJ, maj 2017

Instytut Mikołowski – konferencja „Arkadii” o przełomie wieków – jesień 1999

Instytut Mikołowski – Łukasz Musiał wpisuje mi dedykację w „Przeglądzie Politycznym” nr 177, w którym zamieszczono nasze artykuły – kwiecień 2023