Marian Sworzeń

Ur. 1954. Prawnik, pisarz, członek GTL i PEN Clubu – autor książek „Dezyderata.
Dzieje utworu, który stał się legendą” (2004), „Opis krainy Gog” (2011), „Czarna ikona – Biełomor. Kanał Białomorski. Dzieje. Ludzie. Słowa” (2017). Mieszka w Mikołowie.